T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN


İ L A N

DOSYA NO : 2023/270 Esas
KARAR NO : 2023/416
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/09/2023 tarihli ilamı ile 179/2 maddesi gereğince hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED.5 yıl DNT.SER.(CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Odıljon ve Komıla kızı, 16/10/1992 doğumlu, SHAKHNOZAKHON SULTONOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 100.000 üstü yayın yapan gazetede ve Genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

25.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974181