T.C.ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024111

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen; Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Emirler Mah, 127 ada 39 parsel sayılı taşınmazın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02041220