T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2023/1407 Esas

DAVALI : ÇANKAYA BİREYSEL EL SANATLARI DERNEĞİ ( Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Küme Evler Kapı No: 164 Daire No: ÇANKAYA/ANKARA)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 27/06/2024 günü saat: 10:03'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028507