T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2022/305 Esas

DAVALI :ÖMER ÖZTÜRK Alacaatlı Mah. 4834 Cad. No:10/30 İçkapı No:6Çankaya/ ANKARA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi ek raporunu bildir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 28/11/2024 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi Ek Raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035877