T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2024/90 Esas

İLANIN MUHATTABI
DAVALI: 2- KEMAL KAYA Akalar Mh. Akide Sk. No:55 D:6 Altındağ/ ANKARA
Davacı vekili 26/02/2024 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalı Kemal KAYA'nın diğer davalı Ahmet KAYA'ya davaya konu taşınmazı "pek aşağı bedelle "devir şeklinde gerçekleştirdiği, davacı Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Şirket yönünden iptalini talep ve dava etmiştir.
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı ve dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara rağmen, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar karar verilerek,
HMK'nun 129. Maddesinde gerekli şartları taşıyan cevap dilekçenizi HMK'nun 127. Maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde ilk itirazlarınızla birlikte ibraz etmeniz veya iki hafta içerisinde ek süre talep edebileceğiniz hususu İhtar olunup, dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017641