T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ


Sayı : 2021/309 Esas

Davacı, SÜLEYMAN ELMAS ile Davalı, SELVİ ELMAS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; HMK 147/1 maddesine göre tahkikat duruşmasına geçilmesine, 19/09/2024 günü 11:20'de geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve karar verileceği İHTAR OLUNUR. Kararın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği, ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028524