T.C. ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO : 2019/512 Esas

Davacı İçişleri Bakanlığı ile davalılar Kasım Dere, Deniz Büyükçelebi, Savaş Yıldız, Bayram Yıldız, Walentina Slobodjanjuk, Hasibe Durmaz ve diğer 34 davalılar aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda; Mahkememizin 2019/512 Esas sayılı dosyasında yapılan inceleme neticesinde; yapılan tüm araştırmalar rağmen adreslerinin temin edilemediği anlaşılmakla davalılar Kasım Dere, Deniz Büyükçelebi, Savaş Yıldız, Bayram Yıldız, Walentina Slobodjanjuk, Hasibe Şahin adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,Mahkememizin 2019/512 esas sayılı dosyası 21/03/2024 tarihli 8 nolu celsede yenileninceye kadar işlemden kaldırılmış olup,
Davacı vekilince 28/03/2024 tarihli dilekçe ile; "Yenileme talebimizin kabul edilerek yeni belirlenecek duruşma gününün taraflara tebliğ edilmesine ve yargılamaya HMK gereğince kalındığı yerden devam edilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız." şeklinde talep edilmiştir.
Mahkememizin asıl ve birleşen davalar yönünden 01/04/2024 tarihli yenileme tensip tutanağı ile; "1- Davanın kaldığı yerden devamına,
2- Yenileme talebinde bulunana duruşma gününün, karşı taraflara duruşma günü ve yenileme dilekçesi örneğinin davetiye ile gönderilmesine,
Yargılamanın 12/12/2024 günü saat 10:45'a bırakılmasına tensiben karar verildi." şeklinde karar verilmiştir.
İşbu yenileme talepli dilekçe ve yenileme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalılar Kasım Dere, Deniz Büyükçelebi, Savaş Yıldız, Bayram Yıldız, Walentina Slobodjanjuk, Hasibe Durmaz'a TK'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018075