T.C. ANKARA ASLİYE 2. TİCARETMAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO: 2022/597

Davacı MIGIRDIÇ BOYACIOĞLU ile Davalılar SASEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, YÜKSEL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması Ve İflas (İİK 156)) davası nedeniyle; İİK 158 maddesi gereğince ilandan itibaren 15 gün içinde iflası istenen SASEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nden ve YÜKSEL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 'nden alacaklı olanların mahkememize müracaat ederek iflasını gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek mahkememizden iflas talebinin reddini isteyebilecekleri hususu tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01970832