T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/386 Esas 16/02/2024

Davacı Ankara Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü vekilinin mahkememize açmış olduğu gaiplik davasında Ankara İli Etimesgut İlçesi Bağlıca Mah. 47288 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki pay sahiplerinden Muzaffer Hacıbekiroğlu'nun tüm araştırmalara rağmen hiçbir şekilde irtibat kurulmadığını, bu nedenlerle gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olmakla; Bilgisi bulunan kişinin TMK 'nun 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi, aksi halde Muzaffer Hacıbekiroğlu'nun gaipliğine karar verileceği husus ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01987799