T.C. ANKARA10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/22

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, GÖKKUŞAĞI mah/köyü,
ADA NO : 27919
PARSEL NO : 4
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYSUN ÜNLÜ, FUAT KUÇAT, HALİL İBRAHİM KARAKULLUKÇU, HALİT KALAYCI, MEHTAP CÖMERT, MESUT YALÇIN, MUKADDER GÜLBAY, NEŞE ŞAHİN, ÖMER AKGEYİK, RENGİN İSKEÇE, TUNCAY POLAT, YILGÜN YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/22 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974126