T.C. ANTALYA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37331087-2023/122-Ceza Dava Dosyası İLANANTALYA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
Mahkememizin 2023/122 Esas, 2023/690 Karar sayılı kararı ile bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan4 Yıl 2 Ay hapis ve 39.660 TL Adli Para Cezasıile cezalandırılmasına karar verilen sanık Kamolıddın ve Saodat oğlu, 22/04/1995 ÖZBEKİSTAN doğumlu, DONIYOR ASHIMOV'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adresinin de tesbit edilemediği anlaşılmakla;
7201 Sayılı yasanın28 ve 29.Maddeleri gereğince karar özetinin ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine, aynı yasanın31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak, yasal süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunmadığı takdirde kesinleştirilerek infaza verilen karar ilanen tebliğ olunur.

20.02.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989936