T.C. ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/342
Davacılar Ahmet, Atila, Hüseyin, Miray, Mustafa, Remziye Uzunkuşlar ve İkbal Ünveren, Semra Teker, Zehra Çetiner tarafından davalılar Hazine ve Maliye Bakanlığı, AFET...., AHMET ..., MUSTAFA ..., SAADET ... aleyhine 23/06/2021 tarihinde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; 06/04/2023 tarihli duruşmasında verilen ara kararı gereğince ;
Dava konusu Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa mahallesinde bulunan 245 ada 4 parsel sayılı taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay yasal süre içerisinde Antalya 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/342 Esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974438