T.C. ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.65139935-2022/60-Ceza Dava Dosyası 07.02.2024

İLAN METNİ

ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Cinsel Taciz suçundan suçundan Nasır ve Sümeyye oğlu, 1988 Lazkiye doğumlu sanık Mahmud Elborno hakkında 2 AY 15 GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına,CMK.231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği iş bu kararın tüm aramalara rağmen sanık Mahmud Elborno’nun adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981789