T.C. ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/221 Esas 23/05/2023 Konu : GAİPLİK

İLAN

TMK'nun 33/2 madde ve fıkrası uyarınca, Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Bıyıklı Mahallesi, 8546 ada 30 parsel ( eski 148) sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Mustafa'nın mirasçıları hakkında bilgi sahibi olanların ilanın neşredileceği tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

23/05/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01839553