T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/442 Esas
DAVALI : NINO SAJAIA

Davacı ERHAN ALAGÖZ tarafından davalı NINO SAJAIA aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı NINO SAJAIA'nın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, tahkikat duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
GÜRCİSTAN CUMHURİYET uyruklu 99399424986 yabancı kimlik numaralı, 26/02/1979 doğumlu, OTARI ve NONAkızı NINO SAJAIA'nın, Mahkemece tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 09/05/2024 tarih saat 10:05'de; tahkikata ilişkin duruşma gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır olmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ile tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde HMK'nın 150.maddesi hükümleri saklı kalması kaydıyla ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974614