T.C. AYVALIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2021/439 Esas 15/01/2024

Konu : AYVALIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İLAN

Mahkememize ait 2021/439 Esas sayılı dosyasında davacı Ertuğrul Gönül tarafından davalı Çiğdem Çolak ( Gönül ) aleyhine Tanıma ve Tenfiz davası açıldığı, tüm araştırmalara rağmen davalıya dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, davalı Çiğdem Çolak'a ( Gönül ) dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğinden " Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya karşı cevap dilekçenizi ve delillerinizi bildirmeniz, yine elinizde bulunan belgeleri asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla örnekleriyle birlikte cevap dilekçenize eklemeniz, varsa başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunmasını sağlayıcı açıklamalarda bulunmanız, aksi halde davayı inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur." ( dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ) iş bu ilalen tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANOLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974247