T.C. BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN


ESAS : 2024/215

Davacı , SAMSUN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , SAMSUN DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; Davacı Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun Defterdarlığı'na dava konusu Samsun ili 19 Mayıs ilçesi Bahçelievler Mahallesi "Sultan Beyazıt Vakfı" şerhi bulunan 60 ada 224 parsel sayılı taşınmazın 14/2733 hissesi Mehmet İzzet mirasçıları adına kayıtlı olduğu, taşınmaz maliklerinin uzun yıllardır bulunmaması taşınmazın sahipsiz kalması nedeniyle kayyım atandığı, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 17. MaddesiGereğince Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmek üzere dava açıldığından söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/215 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri TMK. 713 Md. 4-5 Fıkraları gereğince ilan olunur.

27.05.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040304