T.C. BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/3594 Esas

İLAN

Davacı DUDU ŞENCAN tarafından Davalı EROL GÜNEŞ aleyhine açılan; İstanbul ili, Güngören İlçesi, 1. Pafta, 5506 Parsel, 6 numaralı bağımsız bölümde bulunan taşınmazdaki ortaklığın giderilmesine ilişkin davasında dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;
Davalı EROL GÜNEŞ'in duruşmanın bırakıldığı 02/10/2024 günü saat 14:20'de Bakırköy 10. Sulh Hukuk mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

28/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02051316