T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/229 Esas
DAVALI : NEONILA AKCHALY

Davacı İSMAİL RAMAZAN AKÇALI tarafından davalı NEONILA AKCHALY aleyhine açılan Boşanma davasında dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı edilemediği, yapılan adres araştırmasından davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince 2 hafta içinde davalı NEONILA AKCHALY'nın davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunluluğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

01/06/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01843465