T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/202 Esas

İLAN

Davacı , CİHAN YILMAZ ileDavalı , İBRAHİM YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Bilinen son adresi "50. YılMah. 2020 Sokak No. 67/6 Sultangazi/İSTANBUL'' olan Davalı İbrahim Yılmaz' abu adreste tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi özetinin ve duruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince "eşi Davacı Cihan Yılmaz tarafından, 25/03/2024tarihinde aleyhine, TMK'nın 166/1. maddesi gereğince "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası" açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 17/12/2024günü saat 10.00'da mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları Davalı İbrahim Yılmaz' a ilanen tebliğ olunur.

20.05.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035573