T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2020/336
KARAR NO : 2023/263
Turan ve Beyhan oğlu, 25.10.1984 Doğumlu, Malatya, Darende, Hacılar Sıragoz mahallesi nüfusuna kayıtlı sanık HULUSİ KENİ hakkında Mahkememizin 23.05.2023 tarihli 2020/336 esas 2023/263 karar sayılı dosyasında Hırsızlık suçundanTCK 141/1 maddesi uyarınca 2 Yıl Hapis Cezası verildiği, kararın tüm çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı anlaşıldığından;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE ve Genel İnternet Haber Sitesinde YAYINLATTIRILMASINA-
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 24/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039470