T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/669
Karar No: 2024/61

İLAN

Mahkememiz dosyasında sanık sıfatıyla yer alan GURBANMYRADOV TAGANGELDİ (Arazali ve Taçsoltan oğlu, 1984 TÜRKMENİSTAN doğumlu)veMUHAMMETMYRAT ANNAMYRADOV (Charı Annamyradov ve Gurbanjemal Atayeva oğlu, 16/10/1986 TÜRKMENİSTAN doğumlu) hakkında yapılan yargılama sonucunda 15/02/2024 tarih, 2022/669Esas ve 2024/61Karar sayılı ilamla;
"Sanık Gurbanmyradov Tagangeldi'nin ve sanık Sanık Muhammetmyrat Annamyradov'un ;
a) Hırsızlık suçundan sabit olan eylemine uyan suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak TCK'nın 142/2-h Maddesi uyarınca 2 YIL 1AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
b) İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal suçundan 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK'nın 231/8 Maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, denetim süresinin takdiren herhangi bir yükümlülük belirlenmeden geçirilmesine,
c)Mala Zarar Verme suçundan 2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK'nın 231/8 Maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, denetim süresinin takdiren herhangi bir yükümlülük belirlenmeden geçirilmesine," dair her bir sanık için ayrı ayrı olmak üzere sanıkların yokluğunda karar verilmiştir. Sanıkların adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresleri bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İşbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadıkları taktirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

06/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028696