T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İLAN

Sayı: 2015/574 Esas 08/04/2024

GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ALİ YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan Ali Yılmaz'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/04/2024
GAİP ADI SOYADI : ALİ YILMAZ
BABA ADI : Ali oğlu
DAVA KONUSU TAŞINMAZ: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna mahallesi, 1118 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 28/72 hissesi

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030543