T.C. BAKIRKÖY 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.18188622-2023/105-Ceza Dava Dosyası 29.01.2024
Karar No: 2014/357

İ L A N

Hakaret suçundan TCK 125/1ve Kişilerin Huzur ve sükunu bozma suçundan TCK 123/1 maddesi uyarınca açılan yargılaması biten davada sanık Ali Şahin hakkında Düşme , Tehdit suçundan TCK 106/1-1 maddesi uyarınca sanık Ali Şahin Hakkında 2 yıl Erteli -6 ay 7 gün hapis cezası verilen Gerekçeli Karar tüm arama ve araştırmalara rağmen bulunamayan sanık Ali Şahin'e İlanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre sanık Ali Şahin ''in bilgisine ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren7 gün içerisinde mahkememize vereceği istinaf dilekçesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna başvurulabileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975565