T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/465 Esas
KARAR NO : 2024/168
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verildiği, Mohammad Esmaıl ve Oraq oğlu, 01/01/1995 JAWZJAN doğumlu, Afgan uyruklu sanık MOHAMMAD EBRAHIM JONBESH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininYURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

20/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035790