T.C. BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40266186-2023/102-Ceza Dava Dosyası 26.02.2024
Konu : İlanen Tebliğ

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 30/11/2023 tarih ve 2023/102 Esas, 2023/731 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile;
Sanık Kenan KESER'in Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 61/1, 43/1, 52/2, 52/4, 53 maddeleri gereğince neticeten 5 Yıl Hapis ve 12.500 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,
Sanık Mehmet YILMAZ'ın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 61/1, 43/1, 52/2, 52/4, 53 maddeleri gereğince neticeten 5 Yıl Hapis ve 12.500 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına;
Karar verilmiştir.
Mahkememiz kararı sanıklar Kenan KESER ve Mehmet YILMAZ'a tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliği, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991916