T.C.BAKIRKÖY 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2024/90 Esas Davacı MEDET ANLİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı MASOUMEH GHODRATI JOKANDAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; davacı vekili dava dilekçesinde "Müvekkil şirket tarafından davalı ile İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 448 Ada, 2 Parselde kayıtlı bulunan B2 Blok 14 numaralı villanın satışı için sözleşme yapıldığını, bu sözleşmeye göre bir ödeme planı düzenlenmiş ve davalı tarafından bir kısım peşin ödemeler yapıldığını, Kalan ödemeler için ise ödeme planı belirlenerek taksite bölündüğünü, davalı taraf taşınmazı Türk Vatandaşlığı kazanmak amacıyla edinmesi sebebiyle borç bitmeden tapunun devrini talep ettiğini, müvekkil şirkette güvene dayalı olarak vatandaşlık alabilmesi için tapu devrini peşinen gerçekleştirdiğini, ancak vatandaşlık ediniminde taşınmaz üzerinde ipotek vs gibi kısıtlayıcı şerh kabul edilmemesi sebebiyle de ipotek koymaksızın taşınmazın devrini verdiğini, müvekkil şirket tarafından taşınmaz ipotek konulmaksızın davalı tarafa devir edildikten sonra davalı taraf sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeye başladığını, sözleşmeye göre ödemesi gereken taksitleri ödememiş ve taşınmazı da geri vermediğini bu nedenlerle sözleşmeden dönme, hile, yolsuz tescil nedeniyle bu bağımsız bölümün tapu kaydının iptal edilerek tüm takyidatlardan ari olarak müvekkil şirket adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına, yargılama masrafı ve vekâlet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini" talep ve dava etmesi nedeniyle dosyanın güncel duruşma tarihinin 14/10/2024 günü saat 11:00 olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

20.05.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039717