T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/128 Esas

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , RAHMAN BURAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu taşınmazın mahallinde yapılan keşfinde Ankara ili, Bala ilçesi, Gülbağ Mahallesi 398 no.lu parselin incelmesinde; 14700 m2 yüzölçümünün, "Tarla" vasfıyla Rahman BURAN adına kayıtlı olduğu, dava konusu 398 no.lu parselin Gülbağı Mahallesine 750 m uzaklıkta ve Gülbağı' nın batı istikametinde, Bala İlçe merkezine 30 km uzaklıkta ve Bala'nın güneybatı istikametinde olduğu, Gülbağı- Gölbek ENH projesi kapsamında, TEDAŞ tarafından kamulaştırılması talep edilen Enerji Nakil Hattının 398 nolu parselden geçen kısmının, arazi yüzeyindeki izdüşümüne daimi irtifak hakkı tesis edileceğinden bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarının kanıtladığı takdirde davacı adına terkine karar verileceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01841819