T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


KAMULAŞTIRMA İLAN

ESAS NO :2023/709-720-722-733-737-748-746

Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : BALIKESİR OSB, BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davalı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı'nın hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 19/01/2024

Dosya NoKöy/MahParselCinsiMalikBaba AdıTapu AlanıKamulaştırılacak AlanKamulaştırma Bedeli
2023/709Kesirven156 ada 12 parselTarlaHatice DoruSelahattin4.598,10m²689,72m²51.728,63TL
2023/737Kesirven156 ada 53 parselTarlaAtike Koçlu
Emine
Medine
Mehmet
Ali
Rasim
Rasim
Rasim
1.046,53m²174,42m²
58,14m²
58,14m²
58,14m²
13.081,63TL
4.360,54TL
4.360,54TL
4.360,54TL
2023/733GOP12998 ada 29 parselTarlaEmine DoğruTefik7.300,25m²2.433,42m²194.673,33TL
2023/748Kesirven156 ada 19 parselTarlaMehmet ErdenHalil6.063,01m²694,72m²52.103,99TL
2023/720Kesirven156 ada 123 parselTarlaHavva
İbrahim
Mehmet Ateş
Sabriye
Mehmet
Mehmet
-
Mehmet
2.240,24m²420,05m²
420,05m²
560,06m²
420,05m²
31.503,38TL
31.503,38TL
42.004,50TL
31.503,38TL
2023/722Kesirven156 ada 120 parselTarlaHavva
İbrahim
Mehmet Ateş
Mehmet
Mehmet
-
3.891,98m²729,75m²
729,75m²
973,00m²
54.730,97TL
54.730,97TL
72.974,63TL
2023/746Kesirven156 ada 121 parselTarlaHabibe BoyAli13.661,11m²1.707,64m²128.072,91TL
#ilangovtr BASIN NO: ILN01972779