T.C. BALIKESİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/567 Esas

Dava konusu Balıkesir ili, Karesi ilçesi, 1. Sakarya Mahallesi 12356 ada 6 - 7 - 8 parsel sayılı taşınmazların ortaklığının satış suretiyle giderilmesi talep edildiğinden davalı Sami Pelvan'a ulaşılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,
Duruşma günü 12/09/2024 günü saat 09:30'da ön inceleme duruşması yapılacağı ve ''Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istenmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yargılamaya devam edileceği, tarafların belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde, tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, aksi halde bu hususları verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde DELİL BİLDİRME HAKKINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAKLARININ İHTARINA,'' hususları HMK.'nun ve Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalı Sami Pelvan'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 18/03/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02010755