T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/667 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü vekili Av. Nalan Atay tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 03/01/2024 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m2)
12023/667 EsasEmre AkbulutGözpınar109 ada
19 parsel
Tarla956,40 m2 irtifak hakkı
109,19 m2 mülkiyet hakkı
#ilangovtr BASIN NO: ILN01994398