T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: Sümeyra Tunçpınar

Davacı Bayburt İl Özel İdaresi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;
Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalıya tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.2023/970 esas sayılı dosyasında duruşması 15/05/2024 günü saat 09:00'a, 2023/969 sayılı dosyasında duruşması 17/05/2024 günü 11:15'e, 2023/349 sayılı dosyada duruşması 17/05/2024 günü 11:20'ye bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02027867