T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/213 Esas
DAVALILAR : 1-BEYHÜŞE YAZICI
2-BÜLENT DELİBAŞ
3-CEMAL YAZICI
Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)davasının yapılan yargılamasında;
2023/213 esas numaraları dava dosyasında duruşması 09/07/2024 günü saat 11:05e bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02037664