T.C.BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/288 Esas

İLAN

Davacı Bayındır Belediye Başkanlığı tarafından davalı Nazmiye HANÇERLİ adına Mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesinde; mülkiyeti davalıya ait İzmir ili, Bayındır ilçesi, Turan Mahallesi 313 parselde bulunan 544,00 m² zeytinlik niteliğindeki taşınmaz için verilen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının kamu yararı kararı ile neticesinde İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından kamulaştırma kararı alındığını, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak kesinleştirilen alan içerisinde kalan toplam 274.668,47 m2 yüzölçümüne sahip 13 adet özel mülkiyete ait taşınmaz hakkında verilen Tarım ve Orman Bakanlığının kamu yararı kararı neticesinde Kanunun 5/2 hükmü uyarınca Bayındır Belediye Başkanlığı kamulaştırma işlemlerini yapmak üzere belirlendiğini, kıymet takdir komisyonu tarafından 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca taşınmaz maliki ile satın alma hususunda görüşme yapılmak maksadıyla gerekli araştırmanın yapıldığı ancak davalıya ulaşılamadığı, bu sebeple anlaşma sağlanamadığını belirterek dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına olan tapu kaydının iptali ile Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup iş bu davanın duruşmasının 09/05/2024 günü saat 10:10'da Bayındır Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı NAZMİYE HANÇERLİ'ye ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01990915