T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/468 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ : Koyuneli Mahallesi
ADA NO : 155
PARSEL NO : 21
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 159,05 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ÜMRAN KAYRAK - 21986188070
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/468 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

17/10/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019715