T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/500 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR / BERGAMA
MEVKİİ : Koyuneli mah.
ADA NO : 166 ada
PARSEL NO : 7 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 145,70 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA AYDIN-27874991692
SANİHA AYDIN-27877991538
VAHİDE DAŞGIN-18329310298 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/500 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/0

#ilangovtr BASIN NO: ILN01902319