T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

EMİNE IRMAK ADINA
ESAS NO : 2023/1428 Esas
DAVACILAR : 1-BEKİR DEMİRCİ
2-FATMA YAVAŞ
3-HAYRİYE ÖZTÜRK
4-HİCRAN DEMİRKOL
5-MERAL BALCI
6-RAHİME YAZAR
7-SEHER DERE
DAVALI : 1-EMİNE IRMAK
Davacılar tarafından İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 158 ada, 16 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 124 ada, 2 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 146 ada, 20 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 155 ada, 4 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 143 ada, 61 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 192 ada, 1 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 134 ada, 24 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 155 ada, 3 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 118 ada, 16 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 121 ada, 5 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 130 ada, 2 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 158 ada, 11 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 189 ada, 13 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 189 ada, 17 parsel
İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 194 ada, 3 parsel, İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamtepe Mahallesi, 194 ada, 10 parsel sayılı taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, davanın duruşması 15/05/2024 günü saat 14:30'a bırakılmıştır. Ancak Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı anlaşıldığından tarafınıza "ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız" hususu TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01988772