T.C. BİGA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2023/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Dikmen Köyü, Velinin Tepe Mevkii, 1123 Parsel sayılı taşınmaz tarla vasfında olup, yüzölçümü olarak 17.300,00 m² alana sahiptir. Taşınmaz topoğrafik yönden oldukça meyilli, killi - tınlı toprak yapısında, su tutma kapasitesi orta bünyelidir, serin iklim tahılları tarla bitkisi yetiştiriciliği (buğday-ayçiçeği vs.) ekimine müsait kuru tarım arazisi statüsündedir, kadastral yolu vardır. Keşif günü yapılan tespitteuzun yıllar ekilmediği için püren bitkisi ile kaplı olduğu, ekilebilir durumda olmadığı görülmüştür.
Adresi : Çanakkale İli Biga İlçesi Dikmen Köyü Velinin Tepe Mevki 1123 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 17.300,00 m2İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 484.400,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:26
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Biga İlçesi, Dikmen Köyü, Köycivarı Mevkii, 294 Parsel sayılı taşınmaz tarla vasfında olup, yüzölçümü olarak 66.500,00 m² alana sahiptir, taşınmaz topoğrafik yönden çok meyillidir, kadastral yolu yoktur. Toprak killi-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi zayıf bünyelidir, parsel serin iklim tahılları tarla bitkisi yetiştiriciliği (buğday-ayçiçeği vs) ekimine müsait kuru tarım arasizi statüsündedir, parselin çoğunluğunun uzun yıllar ekilip dikilmediği 15-20 dekarlık yol tarafından bölünen kısımının ekilmeye müsait olduğu görülmüştür.
Adresi : Çanakkale İli Biga İlçesi Dikmen Köyü Köycivarı Mevki 294 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 66.500,00 m2 İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 2.128.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:06
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:06

Satış şartları: 1-Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.2- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
3-% 10 KDV, binde 5,69 damga vergisi, binde 20tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmeyen Şükriye KILINÇ'a Taşınmazın Elektronik Satış Ortamında Açık Artırma İlanı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017797