T.C. BİGADİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/1 Esas
DAVACI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
DAVALILAR : 1- HASBİ GEZGİN
2- FATMA GEZGİN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 01/02/2024 günü saat:10.25 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01959406