T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/253 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi İsapınar Mahallesi MEVKİİ :
PAFTA NO : M45D05C
ADA NO : 115 (yeni 138)
PARSEL NO : 1 (yeni 1)
VASFI : Enerji nakil hattı
YÜZÖLÇÜMÜ : 1581.01m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şeyhmus KILIÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/253 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

02/11/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02013697