T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/259 Esas KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil İlçesi Koğuk mahallesi MEVKİİ :
PAFTA NO : M45D05A
ADA NO : 131
PARSEL NO : 5
VASFI : Enerji Nakil Hattı
YÜZÖLÇÜMÜ : 468,28 k²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/259 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

02/11/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02013717