T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/254 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi Koğuk MahallesiMEVKİİ :
PAFTA NO : M45D05C
ADA NO : 129
PARSEL NO : 3
VASFI : Enerji Nakil hattı
YÜZÖLÇÜMÜ : 5457,51
MALİKİN ADI VE SOYADI : Uğur TANRIKULU ve Ümit TANRIKULU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/254 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

02/11/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02013734