T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/693 Esas

Davacılar NURETTİN KIZAK ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ, BİTLİS ALANİÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 104 ada 9 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 7678,81 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun 104/2 parsel (1956 yılında tescil olan), batısının 104/2 parsel (1956 yılında tescil olan), kuzeyinin yol, güneyinin dere olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı,
Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 110 ada 8 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 2122,38 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun dere, batısının 110 ada 4 parsel (1956 yılında tescil olan), kuzeyinin 110 ada 9 parsel (2022 yılında tescil olan), güneyinin 110 ada 5 ve 6 parsel (1956 yılında tescil olan) olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;
Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 110 ada 9 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 3148,73 m² olduğu, yukarıda 3-1 numaralı krokide A harfiyle gösterilen kısmının 1646,43 m² olduğu, B harfiyle gösterilen kısmının 1502,30 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun dere, batısının 110 ada 10 parsel (1956 yılında tescil olan), kuzeyinin 110 ada 12 parsel (2022 yılında tescil olan), güneyinin 110 ada 8 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu; Kermete köyünde ilk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;
Taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/693 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacıların iddialarını ispatlaması halinde taşınmazların davacılar adına tesciline karar verileceği ilan olunur.12/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02049079