T.C.BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/93 Esas 05/04/2024

İLAN

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacılar , ANZELİHA YAŞAR, EMİNE BOZ, FATMA YAŞAR, GÜNAY KAYMAZ, İBRAHİM HALİL YAŞAR, MAHMUT YAŞAR, ZELİHA YAŞAR ile Davalı , BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Mülkiyet (Tespit İstemli) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova İlçesi Yaslıca Mah. 205 parsel sayılı taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018223