T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/208 Esas
DAVALILAR : MERAY (ARSLAN) KAVALARİS
Davacı Uğur Yalçın tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;
Tüm aramalara rağmen Meray Kavalaris'e duruşma günü tebliğ edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle,
Davacı tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz dava dilekçesinde özetle;yabancı mahkemeden verilen boşanma kararının tanınmasına karar verilmesi talep edilmiş olup, duruşma günü olan 07/02/2024 günü saat 09:03'da HMK 147/2 fıkrası uyarınca belirlenen gün ve saatte duruşmaya geliniz, geçerli bir özür olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972448