T.C. BURSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO : 2024/164 Esas

İLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 12/09/2024 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
DAVALI : TAREK FARRASH -Suriye Uyruklu -Halep Doğumlu
Ahdab ve Mohamad oğlu 02/09/1996 doğum tarihli

#ilangovtr BASIN NO: ILN02047158