T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ


Sayı :2023/2181 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemine ilişkin dava dosyasında mirasçıları tespit edilemeyen "Van İli, İpekyolu İlçesi, Yenimahalle nüfusuna kayıtlı Sucuğ kızı 1954 doğumlu Latife Uyanık" mirasçılarının, ilantarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurarak mirasçılık sıfatlarını bildirmesi, ilan süresince başvuru olmadığı takdirde mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045042