T.C. BURSA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

DOSYA NO : 2023/249
KARAR NO : 2023/1265

Mahkememizin 27/12/2023 tarih 2023/249 Esas,2023/1265 Karar sayılı kararı ile 1*****8 TC İbrahim ve Handandan olma 04/05/1993 doğumlu Sanık YAKUP GÜVENÇ hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma VEYA Taşıma veya Bulundurma suçundan 6136 Sayılı yasanın 13/1 maddesi İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),10 AY HAPİS 500,00 TL Para cezası verilmiş buna ilişkin gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035482