T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. CEZA DAİRESİNDEN İL AN


DOSYA NO : 2022/1699 Esas KARAR NO: 2024/487

Göçmen Kaçakçılığı suçundan Dairemizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21.02.2024 tarihli ilamı ile hakkında verilen hükme karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilen Hüseyin ve Hava oülu, 11.08.1979 Tercan doğumlu Kürşat ALAFTEKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Dairemizce verilen istinaf başvurusunun esastan reddi kararı kendisine tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üzerinde olan bir gazetede ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,2-İlk derece mahkemesince verilen mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddedildiğinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 291. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesi uyarınca TEMYİZ kanun yoluna başvurulabileceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039481