T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/962
Karar No : 2024/5

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 09/01/2024 tarihli karar ile Resmi Belgede Sahtecilik TCK.mad.204/1 maddesi uyarınca2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI kararıtüm aramalara rağmen sanık Mohammad Rahim ve Sarvabad oğlu, 31/08/1982 İRAN doğumlu MOKHTAR BOROUMANDI'ya tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

01/03/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995748